facebook tracking

"Olika människor bygger starka team"

Möt Linda Einemark, Gruppchef på Technology

Linda Einemark har elva års erfarenhet som konsult inom Automotive och är gruppchef på Technology West i Göteborg. Rollen har tre delar: medarbetaransvar, sälj och rekrytering. 

Olika människor bygger starka team 

De tre delarna hänger samman säger Linda. – För att ge mina medarbetare de bästa förutsättningarna och möjligheter till intressanta uppdrag för jag en tät dialog med våra kunder och försöker förstå vad de har för behov och utmaningar, och hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt. Det ger mig också en tydligare bild över vad som efterfrågas och därmed en klarare bild över vilken kompentens jag behöver rekrytera.

Att hitta rätt person till rätt tjänst engagerar Linda. – Om man tittar på en enskild individ så är det helt irrelevant viket kön personen har, vart hen kommer ifrån eller om personen är extrovert eller introvert. Nyckeln är kompetens, en stark vilja att göra riktigt bra ifrån sig och att hen på ett tydligt sätt kan presentera sina erfarenheter och styrkor.

Det som binder samman en stark grupp ibland kan vara svårt att definiera. – Men för mig är det viktigt att mina medarbetare har framåtanda, driv och viljan att engagera sig i sin framtid och företagets utveckling, säger Linda och berättar att en annan fördel är Knightecs storlek. – Knightec är tillräckligt stort för att det ska finnas klara processer, kommunikationsvägar, mål och strategier. Det är tydligt för alla vart vi är på väg. Samtidigt gör kontorens storlek att det är enkelt för den enskilda personen att vara delaktig och synas. Dessutom finns ytterligare en bonus. – Vi gör mycket kul tillsammans och som gruppchef månar jag om att alla ska få möjlighet att känna sig som en i gänget!

Teamtailor

Career site by Teamtailor